Zadzwoń do nas! +48 18 20 11 151
Gold Hotel, Zakopane

Regulamin

Data
przyjazdu
Data
wyjazdu

Regulamin

Regulamin dotyczy Hotelu Gold***, zwanego w dalszej części Hotelem.
Właścicielem Hotelu jest F.H.U Bartłomiej Konopka, ul. Oswalda Balzera 35, 34-500 Zakopane, NIP: 735 287 67 75, REGON: 380159708.
Osoby korzystające z pobytu w Hotelu zwane są w dalszej części regulaminu Gośćmi.
Osoba dokonująca rezerwacji w Hotelu oraz płatności za rezerwację zwana jest dalej Rezerwującym.

I. Informacje podstawowe:

 • Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień.
 •  Goście korzystający z pobytu w Hotelu zobowiązani są także do przestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz, w wyjątkowych sytuacjach, stosowania się do poleceń pracowników Hotelu.
 • W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Hotel ma prawo odmówić dalszego świadczenia usług Gościom, którzy je naruszają. Osoby te zobowiązane są do niezwłocznego zastosowania się do żądań pracowników Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualne poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia terenu Hotelu.
 •  Dane osobowe:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest F.H.U. BARTŁOMIEJ KONOPKA NIP: NIP: 7352876775 REGON: 380159708
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu, oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.
3. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel.
5. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym.
6. Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:***
- firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla gościa transportu lub przesyłki
kurierskiej;
- firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu;
- firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
- firmom świadczącym obsługę prawną;
- firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu.
7. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
8. W Hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez 90 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.
9. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej rodo@goldhotel.eu

 • Rezerwacje dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 •  Do korzystania z Hotelu uprawnione są wyłącznie osoby zameldowane w recepcji Hotelu. Gość nie może przekazywać wynajętego pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 •  Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Hotelu otwartego ognia, a w pokojach ponadto: żelazek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, niestanowiących wyposażenia pokoi. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 •  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Hotelu powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób. Podstawą rekompensaty pieniężnej za uszkodzenia lub zniszczenia jest cennik dostępny w recepcji Hotelu.
 •  W przypadku stwierdzenia różnic spisu wyposażenia pokoju ze stanem faktycznym lub uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji bezpośrednio przy zasiedlaniu pokoju. W przeciwnym razie przyjmuje się, że wyposażenie było kompletne i bez uszkodzeń.
 • Goście zobowiązani są w szczególności do korzystania z urządzeń Hotelu w sposób niepowodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu;
 •  Odpowiedzialność Hotelu z tytułu utraty lub uszkodzeń rzeczy wniesionych przez Gości do pokoju regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Hotelu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo do odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 • Po upływie pobytu Gość ma obowiązek zgłosić swój wyjazd celem odbioru pokoju przez pracownika Hotelu.
 •  Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 i kończy o godz. 11:00.
 • Na terenie Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 •  Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 •  Użytkownicy pokoi mają obowiązek takiego zachowania, by w godzinach ciszy nocnej w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób, a w ciągu dnia było zgodne z normami społecznymi i poszanowaniem prawa do wypoczynku innych osób przebywających na terenie Hotelu.
 • Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokojach w godzinach od 6:00 do 22:00.
 • Przebywanie osób niezameldowanych w pokojach po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Rezerwującego na odpłatne dokwaterowanie tych osób. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny doby hotelowej z cennika dostępnego w recepcji lub na stronie internetowej Obiektu.
 • Hotel nie akceptuje pobytu ze zwierzętami.
 • Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych, które biorą całkowitą odpowiedzialność za ich czyny, a także wszelkie następstwa tych czynów oraz za zaistniałe sytuacje na terenie Hotelu.
 • Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się wulgarnie.


II. Opłaty dodatkowe:

 • Dzieci w wielku do 4 lat nie ponosi żadnych opłat za pobyt, jeżeli śpi na obecnym łóżku.
 • Opłata za pobyt dzieci powyżej 4 lat jak za osobę dorosłą.
 • Istnieje możliość dostawienia łóżeczka dziecięcego (w każdej kategorii pokoju). Opłata jednorazowa w wysokości 50 zł
 • Inteje możliwość dokupienia dostawki (wszystkie kategie z wyjątkiem pokoju 2-osobowego Standard) dla dziecka w wieku 0-4 lata. Opłata jedorazowa w wysokości 50 zł.
 • Płatności dokonywane na miejscu przyjmowane są w gotówce lub kartą kredytową.


III. Zadatek:

 • Do dokonania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty w formie zadatku.
 • Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją przez Rezerwującego warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie.
 • W przypadku oferty standardowej, Rezerwujący zostanie z tytułu zadatku obciążony przedpłatą stanowiącą 30% całkowitej ceny rezerwacji.
 • W przypadku oferty bezzwrotnej, Rezerwujący zostanie obciążony z tytułu zadatku przedpłatą w wysokości całkowitej wartości rezerwacji w dowolnym momencie.
 •  Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji.

IV. Rezygnacja:

 •  W przypadku oferty standardowej, anulacja lub zmiana w rezerwacji w terminie do 60 dni przed datą przyjazdu skutkuje rozwiązaniem umowy, a Hotel nie obciąży Rezerwującego żadnymi opłatami.
 •  W przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji po terminie wymienionym w pkt. 1 lub w przypadku nie pojawienia się Gościa w Hotelu, Rezerwujący zostanie obciążony opłatą w wysokości 30% wartości całej rezerwacji.
 • W przypadku oferty bezzwrotnej Rezerwujący zostanie obciążony całkowitą ceną rezerwacji w przypadku odwołania rezerwacji w dowolnym momencie.
 • W przypadku nie pojawienia się gościa w obiekcie do godziny 24.00 dnia rozpoczynającego rezerwację, hotel ma prawo do anulowania rezerwacji bez dalszego kontaktu z gościem. 

V. Rezerwacje online:

 • Dokonanie rezerwacji online możliwe jest poprzez stronę goldhotel.eu
 • W celu potwierdzenia rezerwacji, Rezerwujący zobowiązany jest dokonać wpłaty w wysokości 30% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty standardowej) lub 100% wartości całej rezerwacji (przy wyborze oferty bezzwrotnej) w ciągu jednej godziny od dokonania rezerwacji.
 • Dokonanie płatności odbywa się poprzez system płatności PayU, udostępniony w panelu rezerwacji.
 • Do rezerwacji online stosuje się takie same zasady rezygnacji oraz reklamacji jak w stosunku do rezerwacji dokonywanych w innych formach. Zasady te określone zostały w rozdziałach IV i VI niniejszego regulaminu.


VI. Postępowanie reklamacyjne

 • Goście mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych przez Hotel.
 • Hotel przyjmuje do rozpatrzenia jedynie reklamacje wysłane drogą elektroniczną, na adres: recepcja@goldhotel.eu w terminie do 14 dni od daty zakończenia pobytu Gościa w Hotelu lub, jeżeli pobyt nie odbył się w terminie wynikającym z dokonanej rezerwacji – w terminie do 14 dni od daty, w jakiej pobyt powinien się odbyć.
 • Hotel zastrzega sobie 14-dniowy termin rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Gościa. W tym terminie Hotel poinformuje Gościa o wyniku rozpatrzenia reklamacji.

VII. Informacje dodatkowe:

 • Oferujemy bezpłatny parking zlokalizowany obok Hotelu. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zaparkowany samochód ani pozostawione w nim mienie.
 • Na terenie Hotelu dostępny jest bezpłatny Internet Wi-Fi.
 •  Na terenie Hotelu możliwość skorzystania z restauracji, saunarium, sali zabaw dla dzieci, narciarni, zaplecza konferencyjnego.

 

Oferty specjalne

Ciesz się udanym wypoczynkiem i wybierz jedną z naszych ofert

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera
i bądź na bieżąco z promocjami i ofertami! 

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez F.H.U. BARTŁOMIEJ KONOPKA, Oswalda Balzera 35, 34- 500, Zakopane Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane